2023. 03. 30. csütörtök
Zalán
: 381 Ft   : 350 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Tetteket szorgalmaz a Honvédszakszervezet

Hosz  |  2007. 11. 07., 18:43

A HÉF-en történt A haderõ-átalakítást az élet vezérli, de a biztonsági kihívások, a célok és az elképzelések megkövetelik a változtatásokat - egyebek mellett ezt mondta dr. Vadai Ágnes HM államtitkár a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) október 12-i ülésén. Az egyeztetésen a Honvédszakszervezet képviseletében Szincsák Gyula alelnök, Doszpolyné dr. Mészáros Melinda jogi ügyvivõ, Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivõ, valamint Czövek János szárazföldi haderõnemi titkár vett részt.

Az ülést Mészáros Géza Hosz elnök vezette, a munkavállói oldal ügyvivõje Breuer László, a Hodosz vezetõ titkára, a munkáltatói oldal ügyvivõje dr. József Péter, a HM jogi fõosztályának vezetõje volt, a honvédelmi miniszter képviseletében dr. Vadai Ágnes, a HM államtitkára jelent meg. Az ülésen részt vett még Zsoldos Géza HÉF titkár és dr. Remek Éva érdekvédelmi szakreferens is.  

A Hosz képviseletében megjelenõ Szincsák Gyula alelnök elsõ, napirend elõtti felvetése arra vonatkozott, hogy a tárca illetékesei vizsgálják meg annak lehetõségét, hogy a Magyar Honvédségtõl más szervezetekhez vezényelt katonák is kaphassák meg a korábban már bejelentett - 65.500 Ft. értékû - üdülési csekket. A kérdésre felelõ Pál István ezredes elmondta, hogy - noha az igény jogos - az ellátmányt mindig ott kell igényelni, ahová a katonát vezényelték.

- Miért nem kapnak a szakszervezetek visszajelzést a beadott szakvéleményeikrõl - tette fel a Hosz alelnöke a második kérdését. A válaszadó dr. József Péter elmondta, hogy teljesen jogos az igény, mentséget sem talál a tárca. Elhangzott, hogy a HM Jogi Fõosztály a jövõben még jobban fog arra törekedni, hogy visszacsatolást adjon a szakszervezetek véleményezéseire.

A HÉF ülésen - napirend szerint - elsõként az aktuális haderõszervezési feladatokról hangzott el tájékoztató. Gyõr Béla alezredes, a HM haderõtervezési fõosztályának osztályvezetõ-helyettese - a Hosz alelnökének kérdésére - elmondta, hogy a blokkosítás nem jár sem létszámemeléssel, sem létszámcsökkenéssel az MH ÖHP alárendeltségében tevékenykedõ egészségügyi intézményeknél.

Az MH Honvéd Egészségügyi Központ (MH HEK) aktuális helyzetét dr. Kopcsó István orvos ezredes, az MH HEK megbízott parancsnok-helyettese vázolta. A munkavállalói oldal kérdését megfogalmazó Szincsák Gyula arra volt kíváncsi, hogy a létszámhelyzet lehetõvé teszi- e a rendeltetésszerû munkavégzést, illetve, hogy az alkalmassági vizsgálatokat végzõ szakállomány képes-e a vizsgálatokra rendelt állomány megsokszorozódása ellenére is elvégezni a szakvizsgálatokat. Az orvos-ezredes elmondta, hogy valóban megduplázódott a vizsgálandók köre, de a budapesti mellett a kecskeméti alkalmasság-vizsgáló intézet mûködése is beindult, a tempó bírható.

Ezt követõen a ,,hivatásos és szerzõdéses állomány munkaerõ-piaci be(vissza) illeszkedését elõsegítõ képzések helyzete, fejlesztésének lehetõségei, különösen a jogviszony fennállása alatti munkahely megtartó OKJ-s képzések terén“ volt a témája Palásti Ferenc dandártábornok elõterjesztésének. A HM személyzeti fõosztályvezetõje által prezentált anyaghoz azt a véleményt fogalmazta meg a munkavállalói oldal, hogy az MH Szociálpolitikai Közalapítványa nagy közmegelégedéssel, megfelelõ érzékenységgel kezeli a munkahely-megtartó képzéseket. Váljon ez a folyamat a pozitív kezdeményezés kiinduló pontjává. Legyenek a képzések jól kialakítottak, megtervezettek, illetve beválásvizsgálatokkal kövessük nyomon, kontrolláljuk a résztvevõk életútját - tette hozzá Szincsák Gyula Hosz alelnök.   

A katonai középfokú oktatásról és a katonai felsõoktatás helyzetérõl, annak intézményi feltételeirõl szintén Palásti dandártábornok számolt be. A ZMNE november 1-jétõl új struktúra szerint mûködik, át kell állni az egy kampuszos képzésre. Errõl a következõ HÉF ülésen várhatóan az egyetem rektora is beszámol majd - mondta a szóbeli kiegészítése során a HM személyzeti fõosztályvezetõje. A napirenden szereplõ téma tárgyalása során a Hosz alelnöke azt kérdezte, hogy a tiszthelyettes szakképzõ iskolában - a jelenlegi létszámviszonyok mellett - folytatható-e a színvonalas oktatás. Majd arról érdeklõdött, hogy a tiszthelyettesképzõ iskolában szolgálók juttatásaiban is megnyilvánul-e majd a többletteljesítmény. Palásti dandártábornok kiemelte: kétségtelen, hogy hiány tapasztalható az oktató tiszthelyettesek körében. A HÉF ülésén azt is bejelentették, hogy az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola élére a pályázatokat elbíráló bizottság november elsejétõl Szalay Zoltán ezredes kinevezését javasolja a döntéshozóknak.

- Mindannyiunk érdeke, hogy európai szinten is versenyképes felsõoktatási képzés lehessen a ZMNE-n - tette hozzá dr. Vadai Ágnes államtitkár.

A honvédségi nõtlenszállók mûködése, az elhelyezési feltételek és férõhelyek alakulása, a laktanyai legénység elhelyezésének körülményei, a kihasználtság mutatói, a hasznosítás lehetõségei, valamint a nõs és családos elhelyezés kialakításának, a szerzõdéses legénységi állomány lakhatási körülményeinek lehetõségei címmel Réti Tamás ezredes, a HM védelemgazdasági fõosztályvezetõ-helyettese tartotta meg elõadását.

A következõkben pedig A többpólusú lakhatási támogatási rendszer mûködésének tapasztalatai, a HM lakáspolitikai- és gazdálkodási koncepciója, különös tekintettel a mûködéshez szükséges források biztosítottságára és felhasználására, a kiszélesedett törvényi keretek által biztosított lehetõségekre volt a téma. A Molnár János ezredes, a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgató-helyettese által elmondottak után Czövek János néhány konkrét laktanyai és nõtlenszállói elhelyezési körülményre hívta fel a figyelmet. A Hosz szárazföldi haderõnemi titkára - egyebek mellett - kiemelte, hogy annak idején még a sorkatonai állomány számára tervezték a laktanyákat, a rekonstrukciós program pedig nem tudta kezelni a professzionális haderõre történõ áttéréssel együttjáró megváltozott igényeket. A Hosz álláspontja szerint még a legújabb épületek sem felelnek meg a XXI. századi igényeknek, ezért a katonák reprezentatív szakszervezete immár tetteket szorgalmaz e kérdésben.

A HM államtitkára - a laktanyalátogatásokon tapasztaltakra utalva - azt kérte, hogy gondolják újra a koncepciót, hiszen teljesen elfogadható, hogy megváltoztak az igények, ezért a lakáskérdésre is olyan megoldást kell találni, ami a katonák érdekeit szolgálja. A jelenlegi állam- és közigazgatási rendszer még nem kezeli a modern piaci megoldásokat. A hotel-jellegû elhelyezési körülmények megvalósítása pedig komoly forrásokat emésztene fel. Az önkéntes haderõre történõ áttérés közelgõ harmadik évfordulója remek alkalmat teremt arra, hogy a szerzõdéses állomány problémáit is áttekintsük - mondta dr. Vadai Ágnes.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról dr. Till Szabolcs ezredes, a HM jogi fõosztályának helyettes vezetõje tartott elõterjesztést. Ez a változat  a Hjt. nem koncepcionális módosítását jelenti, ugyanakkor kényszerítõ a 2008. január elsejei hatályba lépés - kezdte szóbeli kiegészítését Till ezredes. A törvényjavaslat megtárgyalása a SZÉF napirendjére került, így az elõkészítés még feszítettebbé vált. A Hosz véleményét megfogalmazó Doszpolyné dr. Mészáros Melinda köszönetet mondott a HM-nek, majd hozzátette, hogy megrekedtek azok a szakmai megbeszélések, amelyek a hazai munkajogi normák harmonizálásával kapcsolatosak. Ezt követõen támogatást kért azzal kapcsolatban, hogy a szolgálati panasz benyújtására rendelkezésre álló 30 napos határidõ legyen hoszszabb, illetve a mulasztás igazolására is legyen hasonló lehetõség. A HM jogi fõosztályvezetõje arra hívta fel a figyelmet, hogy a tudomásulvételtõl számít a 30 nap, de természetesen továbbítja a javaslatot. Ezt követõen Szincsák Gyula Hosz alelnök ismételten a szolgálati idõpótlék bevezetésének fontosságára hívta fel a figyelmet.

Az ülés végén Mészáros Géza arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a HÉF legközelebb - október 31-én - Gyõrött tart majd kihelyezett ülést.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:29:17
A LIGA Szakszervezetek 2022. augusztus 8-án fordult Varga Mihály pénzügyminiszterhez, majd október 12-én Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez a mukavállalók munkába járási költségtérítésének megemelése kapcsán, ahogy erről a honlapunkon is hírt adtunk. Kezdeményeztük a 15 Ft/km-es adómentes térítési összeg megemelését valamint a legalacsonyabb mérték növelését is. A LIGA Szakszervezetek üdvözli a Kormány döntését, amellyel az üzemanyagárak drasztikus emelkedésére reagált, enyhítve ezzel többszázezer munkavállaló napi terhein.
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.

  JETfly Magazin

Áprilisban sem lesz hiány repülős rendezvényekből, előadásokból és beindul a repülőnapos szezon is! Olvasóinknak összegyűjtöttünk néhány programot, amire érdemes lesz ellátogatni.

  Háború Művészete magazin

A nyugat-balkáni béke Magyarország egyik legfontosabb biztonságpolitikai érdeke, hiszen ez az európai béke egyik záloga is egyben, elérése és biztosítása embert próbáló, kihívást jelentő feladat – hangsúlyozta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes március 26-án, vasárnap a Koszovóból visszatérő MH KFOR Hadműveleti Tartalék Zászlóalj manőver századának fogadásakor Kecskeméten.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.