2024. 05. 26.
Evelin, Fülöp
: 386 Ft   : 356 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Mozgalmas október a Nyugállományú Tagozatnál

Hosz  |  2007. 11. 07., 18:50

Ünnepi eseményekkel kezdõdött október, az Idõsek Világnapja alkalmából a HM központi ünnepségét a Hadik szállóban rendezték meg, ahol több szakszervezeti tag bajtársunk vett át elismerést, kitüntetést, elõléptetést vagy jutalmat. Gratulálunk minden elismerésben részesült bajtársunknak, és további eredményes munkát kívánunk nekik.

A dr. Vadai Ágnes államtitkár asszonnyal történt találkozón a különbözõ nyugállományú csoportok tagjai vettek részt, akik nagy aktivitást tanúsítottak a hétköznapi problémáikról szóló, jó hangulatú eszmecserén.

A Nyugállományú Tagozat október 4-én tartotta választmányi ülését, amely a kongresszusi felkészülés legfontosabb állomása volt. A választmányi ülés légkörét eseteként botrányosnak lehet nevezni, ennek ellenére a választmányi ülés elfogadta az elmúlt 4 évrõl szóló beszámolót, a következõ 4 év programját és az Alapszabály módosító javaslatok közül a Nyugállományú Tagozatot érintõket.

A választmányi ülés többségi szavazattal elfogadta azt az indítványt, mely szerint a tagozat elnököt a Nyugállományú Tagozat választmánya választja, aki egyben a HOSZ elnökségének a tagja. Ugyanez vonatkozik a tagozat alelnökére, aki egyben a HOSZ elnökségi tag helyettese is. Ugyancsak szavazattöbbséggel fogadta el a választmány a tagdíj megállapítására vonatkozó változatot, elutasítva a 0,6% tagdíjfizetési tervezetet. A munka zömét a választmány elvégezte, így az ülés végére kialakult határozatképtelenség nem okozott nagyobb gondot.

Október 11-én a HM-ben egyeztetésen vettünk részt Kása László képviselõ, elnökségi taggal, a Nyugállományúak Országos Fórum állásfoglalására adandó tárca szintû válaszokkal kapcsolatban, ahol a BEOSZ elnöke és alelnökei is részt vettek. Elsõ lépésként a nyugdíjak problémáit, feszültségeit elemeztük ki alaposan és kerestük a megoldási formákat. Az egyeztetések a további kérdések vonatkozásában folytatódni fognak annak érdekében, hogy elfogadható, konstruktív válaszok szülessenek.

Október 15-én részt vettünk a HOSZ választmányi ülésén, ahol elfogadásra kerültek azok a határozat-tervezetek, amelyek a Kongresszus által történõ jóváhagyás után, a következõ 4 év munkájának új elemeit fogják jelenteni.

Október 16-án Kása Lászlóval és Sörös Istvánnal részt vettünk a BEOSZ által szervezett katonanemzedékek találkozóján, amelynek fõ rendezvénye az Összhaderõnemi Parancsnokságon volt.

Október 18-án megtartotta alakuló ülését a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának Nyugállományú Tagozata. Az ideiglenes elnökségbe többek között beválasztották a HOSZ Nyugállományú Tagozat elnökét is. Az elnökség hamarosan összeül, hogy kidolgozza az SZMSZ tervezetét és a Tagozat mûködésével kapcsolatos fõbb kérdéseket.

Október 25-én ülésezett a Honvédelmi Idõsügyi Tanács, ahol tájékoztatót hallgattunk meg a hadkiegészítõ rendszer átalakításáról és kezdeti mûködésének tapasztalatairól. Tájékoztatót kaptunk a nyugdíjas klubok sorsáról, a csoportjaink mûködésének feltételeirõl, infrastrukturális biztosításáról, valamint megismertük a honvédségi üdülõk csoportos igénybevételének lehetõségeit.

Az Ellenõrzõ Bizottság megvizsgálta a Nyugállományú Tagozat gazdálkodásával összefüggõ tevékenységet, amit alapvetõen rendben lévõnek talált.

Végezetül sajnálattal tájékoztatom a tagságunkat az Idõsek Világnapjára tervezett rendezvényünk elmaradásának okairól. Sajnos az államtitkár asszony nem a tervezett idõpontban ért volna rá a rendezvényen való részvételre, bizonyos anyagi kérdések sem lettek kellõen tisztázva, a meglepetésnek szánt elismerési javaslataink egy jelentõs része nem realizálódott, másrészt nem a mi rendezvényünkön adták át és így be kellett látnunk, hogy a tervezett ünnepünket nem tudtuk sikeresen elõkészíteni, és méltó módon megtartani.

Szoboszlai Endre nyá. mérnök ezredes

Tagozat elnök

 

Ilyen még nem volt...!

Az ország különbözõ helyõrségeibõl érkeztek a nyugállományú csoportok küldöttei október 3-án a Stefánia Palotába, hogy találkozzanak dr. Vadai Ágnes államtitkár asszonynyal.

Õszintén meglepõdtem, amikor dr.  Remek Éva, az államtitkárság érdekvédelmi szakreferense azt adta tudtomra, hogy az államtitkár aszszony találkozni kíván a HOSZ Nyugállományú Tagozat tagjaival, egy protokollmentes baráti beszélgetésen. ILYEN MÉG NEM VOLT tudtommal a Tagozat életében, hogy az „elöljáró” kezdeményez találkozót, ezért természetesen örömmel éltünk a lehetõséggel és megszerveztük a találkozót.

Kölcsönös, szívélyes üdvözlés után az államtitkár asszony közvetlen hangvételû szavakkal adta tudtunkra, hogy érdekli a nyugállományúak sorsa, búja-baja, ezért úgy gondolta, hogy személyesen hallgatja meg véleményünket a helyzetünkrõl, gondjainkról, panaszainkról.

Nekem szánták a moderátor szerepét, amit elvállalva igyekeztem keretet adni a beszélgetésnek és felvillantottam azokat a témákat, amelyek különösen foglalkoztatnak bennünket. Így többek között megemlítettem, hogy a nyugdíjrendszer, a szociális helyzetünk, a fogyasztói árrendszer változásai, az idõsotthoni ellátás bevezetése, a fiatal nyugdíjas bajtársaink munkavállalása, a kiürült helyõrségekben mûködõ csoportjaink mûködési feltételei, vagy a társadalmi elosztás anomáliái minket egyaránt foglalkoztató téma. Javasoltam, hogy ki-ki két percben röviden fogalmazza meg véleményét és kérdéseit, amit általában be is tartottak a résztvevõk.

Dinamikusan indult a párbeszéd, kezek lendültek a magasba….

Elsõként Katrenák alezredes kapott szót, a lovasberényi üdülõ ügyét vetette fel, javasolta a 3 hetes kedvezményes üdülés visszaállítását és az elismerések odaítélésének szigorításáról kritikusan szólt. Az államtitkár asszony rövid válaszában kitért arra, hogy Lovasberény esetében jogi megoldást kell keresni, az üdülés mértéke úgy az aktív, mint a nyugállomány részére 2 hetes turnusokban biztosított, míg az elismerések terén rendet illik tenni, mert a Társadalmi Véleményezõ Bizottság például még az általa elfogadott rendet sem tartja tiszteletben.

Ezt követõen Mladoniczky József nyá. alezredes a nyugdíjak mértékében kialakult nagy különbségeket kifogásolta, és igényelte az alacsonyabb nyugdíjak felzárkóztatását.

Majoros József nyá. szds. a fiatal kényszernyugdíjazottak munkavállalását követõ helyzetet vázolta fel és kérte, hogy ne a minimálbér kétszerese, hanem annál nagyobb összeg után szüneteltessék a nyugdíj folyósítását.

Tarr Ernõ a nagy nehezen kivívott elõléptethetõség korlátozását kifogásolta és javasolta a 65-70-75-80 éves nyugállományú bajtársak jubileumi évfordulójáról valamilyen formában történõ megemlékezést.

Nagy László nyá. ezredes a nyugállományú klubok mûködésének veszélybe kerülésérõl, a ZMKA-n 1956-ban 50 éve végzett tisztjei összehívásának elmaradásáról szólt és meghívta Miskolcra hasonló baráti találkozóra az államtitkár asszonyt.

Dinya Miklós a hõsi halottá nyilvánítás és a klubélet nehézségeirõl szólt.

Kása László nyá. ezredes a nyugdíjas otthoni ellátás bevezetésével kapcsolatos tapasztalatait mondta el, majd az egészségügyi ellátás vonatkozásában kifogásolta, hogy évente kell a házastársunk részére igazolást beszerezni az igényjogosultságáról, ami egyébként már 3-4 évtizede fennáll. Elmondta a kortársai pályafutását jellemzõket, többek között azt, hogy 5-10 alkalommal is áthelyezésre kerültek, a feleségeik ilyen körülmények között nem tudtak karriert építeni, a civil munkahelyeken vándormadaraknak tekintették õket, aminek végsõ soron napjainkra az alacsony nyugdíjuk lett az eredmény.

Özv. Kiss Lajosné arról számolt be, hogy 54 évig voltak házasok férjével, amely idõ alatt 17-szer költöztek. Napjainkra arra kényszerült, hogy egy egyszobás lakásba húzódott vissza, hogy meg tudjon élni.

Jászai László bajtársunk viszont arról szólt, hogy milyen magas szintûek egyes ellátásaink…

Az államtitkár asszonynak füstölt a ceruzája: egyetlen gondolatot, felvetést, kényes kérdést sem hagyott ki, mindent rögzített és megválaszolt.

Természetesen a jó hangulatú, õszinte légkörû beszélgetésben elröpült az idõ, kevés lett a 2 óra, de a lényeges gondolatok helyes, mindkét fél által elfogadott mederbe terelõdtek.

Minden résztvevõ számára kellemesen eltöltött idõnek minõsült az a 2 óra 20 perc, amit körünkben töltött az államtitkár asszony, aki azzal a bátorítással zárta a találkozónkat, hogy ha gondunk van, bátran keressük - az õ ajtaja nyitva áll elõttünk.

Végezetül megköszöntük az államtitkár asszonynak az ügyünk iránt tanúsított érdeklõdését, segítõkészségét és tiszteletünk jeléül egy virágcsokorral köszöntünk el tõle.

Szoboszlai Endre nyá. mk. ezredes

Tagozat elnök

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.
2024-05-15 10:13:12
Sobri Jóska Élménypark 2024.05.26-án és 2024.06.02.-án Egésznapos felhőtlen szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak a Kislődi Sobri Jóska Élmény és Kalandpark...

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

A Flotprom internetes szakportál 2024. május 2-án közzétett információi szerint a Volga mellett fekvő Zelenodolszkban működő Gorkij Hajógyárban, a hónap folyamán két új hadihajót bocsátanak vízre, a Karakurt-osztályú (Project 22800) Tájfun korvettet és a Project 22160 típusú, Viktor Velikij járőrhajót.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.