2024. 02. 21. szerda
Eleonóra
: 389 Ft   : 360 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Vállalható kompromisszumot kötöttünk

Hosz  |  2007. 11. 07., 18:53

Ülésezett a Honvédszakszervezet választmánya Ebben a választási ciklusban, illetve a közelgõ Kongresszus elõtt - október 15-én - utolsó alkalommal ülésezett jelen összetételében a Honvédszakszervezet választmánya. A tanácskozáson nemcsak a helyzetértékelés és a legfelsõbb döntéshozó fórumra történõ felkészülés volt a téma - többek között a jövõ évi költségvetésrõl, a fontosabb feladatokról, a segélyezés rendjérõl és a Szakszervezeti Munkáért díj kitüntetõ cím leendõ birtokosairól is döntöttek a grémium tagjai.

Az Országos Választmány ülésén Mészáros Géza, a Hosz elnöke az elmúlt negyedév történéseirõl, a katonák érdekvédelmi szervezetének tevékenységérõl tájékoztatta a jelenlévõket. Elmondta, hogy a szolgálati nyugdíj tervezett módosítása kapcsán nem látják biztosítottnak a jelenlegi kedvezõ pozíciók megtartását. Ebben közrejátszik, hogy a Konvergenciaprogram miatt meggyengült a Hosz és a tárca mozgástere is. Örvendetes ugyanakkor, hogy a szolgálati nyugdíj - mint intézmény – változatlanul megmarad a Magyar Honvédség keretében.

- A Honvédszakszervezet vezetésének meggyõzõdése, hogy a tárgyalások során a tagság számára is elfogadható, vállalható kompromisszumokat kötöttünk. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy a Honvédelmi Minisztérium illetékeseinek pozitív hozzáállásával jelentõs mértékben elõbbre léphetünk a lakhatási gondok megoldása terén – az albérleti díj lízingdíjjá konvertálása nagy lépés ezen a területen. Jelenleg már mintegy négyszáz kolléga regisztráltatta magát a két lakáslízinggel foglalkozó pénzügyi szervezetnél.

A kedvezõ tendenciák mellett természetesen negatív vonatkozású események is befolyásolják a Hosz szervezeti életét: csökken a taglétszám, bár nem olyan mértékben, mint a haderõnél. A folyamatokat természetesen megpróbáljuk lassítani, s ezért intenzív tagtoborzásba kezdtek aktivistáink. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem átszervezése során is hallatjuk hangunkat - elismerése munkánknak, hogy ennek kapcsán is kedvezõ vélemények születtek a Hosz tevékenységérõl. Azt gondolom, hogy napjainkra a Honvédszakszervezet megkerülhetetlen tényezõ lett a tárcán belül, sõt azon kívül is: szakértõink felkészültsége, a tárgyalásokon tanúsított kreatív álláspontok képviselete pozitív visszhangot vált ki a tárgyalópartnerek körében. A Hosz ugyanis nemcsak kritikát fogalmaz meg, hanem javaslatot  tesz a felmerülõ gondok  megoldására, ezek módozataira is. A választmánynak és a tagságnak is tudnia kell azonban, hogy az érdekvédelmi munka anyagi források nélkül nem végezhetõ el színvonalasan – ha ugyanis a minõségbõl engedünk, a súlyunkból is veszítünk. Fontos tehát az eddigi tevékenység folytatása, s a jogszabályok által biztosított szakszervezeti mozgástér maximális kihasználása. Örömteli tény, hogy a szentendrei kiképzõközpontban már a tanrendbe építik a kétórás érdekvédelmi oktatást is. Sikereinkhez kellett a választmányi tagok támogatása, az alapszervezeti vezetõk fáradságos munkája - ezért honorálni kell aktivistáink tevékenységét.

Heiling Ottó alelnök a 2008. évi költségvetés tárgyalása során szóbeli kiegészítõjében elmondta: a jelentõsebb kiadási és bevételi tételek meghatározása a választmány feladata. Ennek keretében a tanácskozáson résztvevõk elfogadták az Egység újság szerkesztésével, terjesztésével, elõállításával kapcsolatos költségeket, valamint az egyes Hosz szervek mûködési költségeirõl szóló elõterjesztést is. Az alelnök ismertette az üdültetési és alapítványi támogatás mértékét, illetve egy gépkocsi vásárlás tervezetét. A Hosz 2008. évi költségvetésérõl szólva mind a szakszervezet alelnöke, mind az ellenõrzõ bizottság elnöke és a könyvvizsgáló is a takarékos, szolgáltató jelleget, valamint a gazdálkodás biztonságát hangsúlyozta.

- A Honvédszakszervezet eleget tett annak a kongresszusi határozatnak, hogy önálló, stabil gazdálkodást alakítson ki. Az elmúlt két évben ugyan kiemelkedõ bevételeket produkált a szakszervezet, ám jövõre mintegy tízmillió forintos csökkenésre kell számítani a prognosztizált taglétszám alakulása miatt – tájékoztatta a választmány tagjait dr.Heiling Ottó.

Az önsegélyezési és szolidaritási alap létrehozásáról és a segélyezés rendjérõl szóló határozattervezetet dr. Ujfaludi Zoltán terjesztette a választmány elé. A Hosz fõtitkára azt hangsúlyozta, hogy ezt követõen - mivel tagjaink  biztosítási konstrukciója elõnyösen megváltozott és a HM továbbra is biztosít kegyeleti hozzájárulást - a Hosz tagjának elhalálozása esetén az örökösök nem kapnának alanyi jogon temetési segélyt, viszont a szakszervezeti határozat kibõvülne a Hosz tagjai szülei halála estén biztosítandó segélyezéssel. A Nyugállományú Tagozat elnökének az eredeti javaslattól koncepcionálisan eltérõ indítványát a választmány nem fogadta el - helyette az eredeti határozati javaslatot szavazták meg.

A 2008. évi fontosabb feladatokról Szincsák Gyula alelnök tájékoztatta a választmány tagjait. Elmondta, hogy a haderõvel együtt változik a Honvédszakszervezet is, s ennek megfelelõen módosulnak a tárgyalási pozíciók.  A sikerek gyakran nem látványosak, mégis fontosak, mert a Hosz eredményes érdekvédelmi tevékenységérõl tanúskodnak. Ezek közé tartozik például a szolgálati idõpótlék, amely a Hosz kezdeményezésére került a jogszabályba.  Jelentõs elõrelépés a lakáslízing, vagy a közeljövõben átvehetõ üdülési csekk is, amely egyhavi minimálbérnek megfelelõ összegért segítheti a katonák és családtagjaik rekreációját, pihenését.

A Honvédszakszervezet jövõ évi munkaterve – amely rögzíti többek között a rendezvények, a képzések idõpontját és helyszínét, a nemzetközi kapcsolatok rendszerét – elfogadható volt a választmány valamennyi tagjának.

A kongresszusi elõkészületekrõl ugyancsak Szincsák Gyula alelnök számolt be. Elmondta, hogy a Hosz négyéves programja a folytonosságot tükrözte – a feladatok reális megfogalmazását pedig bizonyítja, hogy a Hosz a megváltozott környezetben is sikerrel, eredményesen képviseli a katonák érdekeit. Változás pedig bõven volt az elmúlt négy évben, s nemcsak a Magyar Honvédségen belül, hanem az ország kapcsolatrendszerében is. Így az elõzõ kongresszus idején hazánk még nem volt az EU tagja: ennek megfelelõen a kontinensen elfogadott normákhoz illeszkedõ munkarendet kell kialakítani a honvédségen belül. Új kihívásokat jelent az érdekvédõk számára a Konvergenciaprogram és az államreform hatása.

- Napjainkban nemcsak az EU-s és NATO illetmények elérése a cél, hanem az eddig elért vívmányok megõrzése is: ezek közé tartozik a szolgálati nyugdíj, a fizetés, az aktív és nyugdíjas katonák biztonságos megélhetése. Céljaink eléréséhez nagy segítséget nyújthat a Liga tagság, amely más dimenzióba helyezi  az érdekképviseletet.

A Hosz alapszabály módosításáról ugyancsak Heiling Ottó tájékoztatta a grémium tagjait. Amennyiben a kongresszus elfogadja, változás várható a tagsági viszonyban a nyugállományú tagozat körében. A tervezett módosítás kiterjed majd az új tisztségviselõ, azaz a Hosz helyi megbízottja definíciójára is - ez elsõsorban a kiküldetésben lévõ katonák körében könnyíti meg a szakszervezeti, érdekvédelmi munkát. A módosítás meghatározza az önálló csoport új fogalmát, feltüntet több technikai jellegû változást, foglalkozik a tisztségviselõk összeférhetetlenségével, valamint a tagdíjak mértékével. A grémium döntött a legfelsõbb döntéshozó fórum elé kerülõ javaslatról, mely szerint a nyugállományú tagok a jövõben minimálisan 250 Ft havi tagdíjat fizetnek.

A „Szakszervezeti Munkáért“ Díj odaítélésérõl szóló napirend tárgyalásakor Mészáros Géza elnök dr. Heiling Ottó alelnökre, Andor Tamás légierõ haderõnemi képviselõre és Varga Árpád alapszervezeti vezetõre tett javaslatot. A választmány mindhárom jelölt mellett letette voksát.

A Hosz választmánya ezt követõen  az ülésrõl szóló sajtóközleményt fogadta el, majd Mészáros Géza elnök mondott zárszót. Az ülés után a Rendker Zrt. tájékoztatóján vettek részt a szakszervezeti tisztségviselõk.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 02. 13., 13:05
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.

  JETfly Magazin

2024 nyarán, több mint 60 év szolgálat után nyugdíjazzák a Svéd Légierő ikonikus típusát, az SK 60 kiképző repülőgépet. A haderőnem méltóképpen búcsúzik a típustól, melynek kapcsán az első információk már napvilágra kerültek.

  Háború Művészete magazin

India védelmi minisztériuma 2024. február 16-án hagyta jóvá 15 darab, különböző változatú Airbus Defence C295 többfeladatú, tengerészeti járőr repülőgép megvásárlását.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.