2023. 06. 03. szombat
Klotild
: 371 Ft   : 344 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Üdülési csekket kapnak a katonák

Hosz  |  2007. 09. 26., 17:52

A HÉF-en történt A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) szeptember 19-i - a HM Idõsügyi Tanáccsal tartott együttes - ülésén, napirend elõtt Sulyok János ezredes, vezérigazgató elmondta, hogy a létrejött kereset-megállapodásnak és a Honvédszakszervezettel, valamint a tárca égisze alá tartozó más érdekvédelmi szervezetekkel való egyeztetések és tárgyalások eredményeként - októberben - 65.500 forint értékben üdülési csekket vehetnek át a 2007. augusztus elsején jogviszonyban lévõ hivatásos és szerzõdéses katonák. Az ülésen a honvédelmi miniszter képviseletében - elsõ alkalommal - vett részt dr. Vadai Ágnes államtitkár. A fórum soros elnöke Mészáros Géza volt, a Honvédszakszervezetet Szincsák Gyula alelnök, Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivõ, valamint Sörös István, a nyugállományú tagozat alelnöke képviselte.

A HÉF soros elnöki tisztét Mészáros Géza, a Hosz elnöke töltötte be, a munkavállalói oldal ügyvivõje Breuer László, a Hodosz vezetõ titkára, a munkáltatói oldal ügyvivõje pedig dr. József Péter jogi fõosztályvezetõ volt. A HM Idõsügyi Tanáccsal tartott együttes ülésen részt vett még dr. Szeredi Péter kabinetfõnök és dr. Remek Éva, a HM államtitkárság érdekvédelmi szakreferense is.

Napirend elõtt Sulyok János ezredes, vezérigazgató elmondta, hogy a létrejött kereset-megállapodásnak és a Honvédszakszervezettel, valamint a tárca égisze alá tartozó más érdekvédelmi szervezetekkel való egyeztetések és tárgyalások eredményeként - októberben - 65.500 forint értékben üdülési csekket vehetnek át a 2007. augusztus elsején jogviszonyban lévõ hivatásos és szerzõdéses katonák.

Ugyancsak napirend elõtt Szincsák Gyula ismertette a Hosz 3 kérdését.

A Szerzõdéses Katonák Országos Konferenciája, a Hosz Szerzõdéses Szekciója kezdeményezésére 2007. június 22-én levélben fordult a Miniszter Úrhoz, melyben a résztvevõk megfogalmazták a jogállásukat és helyzetüket jellemzõ lényegi problémákat, kezdeményezték azok mielõbbi megoldását. Bár szakmai területeken, illetve informális módon részbeli visszajelzés érkezett, azonban hivatalos választ nem kapott szervezetünk. Mi ennek az oka - kérdezte a Hosz alelnöke. A választ adó államtitkár azt ígérte, hogy a következõ HÉF ülésen ad információkat.

A második felvetés arra vonatkozott, hogy mind az érintett állomány, mind a Honvédszakszervezet örömmel és megnyugvással vette tudomásul, hogy a Hjt. legutóbbi módosítása a munkáltatói kölcsön esetében megszüntette a tisztekre vonatkozó, idejétmúlt, ezáltal indokolatlan korlátozást. Így 2007. szeptember 1-jétõl az említett kategória ismét igényelheti lakhatási gondjai megoldására a kedvezményes feltételekkel folyósított kölcsönt. Ugyanakkor a tárca a kölcsöntörlesztésbõl származó összegek (megközelítõleg évi 600 M Ft) mellett 2005. évben még 1 milliárd forintot biztosított lakáscélú támogatásra, ami 2007. évre 0 Ft-ra apadt. Eközben folyó évben lakásprivatizációból 1,6 milliárd bevételre számítanak a szakmai szervek. Az utóbbi hetekben több olyan jelzés érkezett szervezetünkhöz, melyben a jogosultak azt panaszolják, hogy az igényük teljesítésére 2009. évre kapnak visszajelzést. Álláspontunk szerint az átfutási idõ irreális megnövekedése gyakorlatilag lehetetlenné teszi az ingatlanpiaci eljárások normál mûködését, meghiusíthatja a lakásvásárlási, vagy építési szándék megvalósulását. Álláspontunk szerint a lakáshoz jutást csak a várakozási idõk lényeges csökkentése biztosíthatja, amely a megfelelõ források mellérendelése nélkül nehezen elképzelhetõ számunkra. Hogyan kívánja megoldani a tárca a munkáltatói hitel és a vissza nem térítendõ támogatás területén kialakult helyzetet?

Csák Gábor dandártábornok azt válaszolta, hogy 2008 végétõl már a normál átfutással tudja a tárca a munkáltatói kölcsönöket biztosítani. Gyakori hibának nevezte, hogy a kérelmek sokszor hiányosan, tartalmi hibákkal érkeznek meg. A Hosz alelnöke azt kérte, hogy a források kerüljenek vissza abba a kosárba, ahová valók.

A harmadik felvetésre vonatkozó információk szerint, 2007. folyamán a személyi állomány nyugállományba vonuló tagjai közül – az érvényben lévõ szabályoknak megfelelõen – sokan leadták egyenruházati cikkeiket, ugyanakkor ellenértékét a mai napig nem kapták meg. Mi az oka a kifizetések elmaradásának, mikor kerül folyósításra a ruházati cikkek vételára - kérdezte a Hosz alelnöke.

Szõlõsi Tamás, a HM FLÜ vezérigazgató-helyettese válaszában elmondta, hogy a megtervezett 10 millió forint helyett már augusztusban négyszeres volt az igény. További 30 millió forintot a HM FLÜ átcsoportosított és folyamatos kifizetéseket kezdeményez a HM KPÜ felé.

Dr. Vadai Ágnes államtitkár a CSÉSZ elnökének nagy nyilvánosság elõtti - Magyar Nemzetben megjelent - nyilatkozatára reflektálva elmondta, hogy a titkárság ajtaja mindig nyitva áll azok elõtt, akik a Magyar Honvédség életét jobbá akarják tenni, majd hozzátette, hogy két utat lát, az egyik a párbeszéd, a másik a mosoly.

Az aktuális haderõszervezési feladatokról szóló írásbeli tájékoztatóhoz Gyõr Béla alezredes nem fûzött szóbeli kiegészítést. A HM Haderõtervezési Fõosztályának munkatársa a Hosz alelnökének kérdéseire elmondta, hogy az ÁEK részére átadott HEK egy része nem a HM létszámát terheli.

A tartaléklétszám - mintegy 760 fõ - kizárólagosan a csapatok feltöltésére fordítható - tette hozzá Szabó József ezredes, a HM TKF fõosztályvezetõ-helyettese. Az ülésen megtudtuk, hogy a honvédelmi miniszter által 520 fõs személyi állományban behatárolt ZMNE átalakításáról a HM Kollégium ülésén tárgyalt.

A nyugállományú katonák és a honvédségi nyugdíjasok VII. Országos Fóruma állásfoglalásával kapcsolatosan kialakított válaszokról Szabó József ezredes, a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ-helyettese tájékoztatta a megjelenteket. A munkavállalói oldal álláspontját ismertetõ Sipos Géza BEOSZ elnök általánosnak tartotta az elõterjesztést és azt kérte, hogy a HM dolgozzon ki kedélyjavító intézkedéseket. Sörös István, a Hosz nyugállományú tagozatának alelnöke pedig azt emelte ki, hogy a honvédségi nyugdíjrendszer teljesen eltérõ a civil nyugdíjrendszertõl, így a nyugdíjreformot nem a civilekével azonos módon kellene végrehajtani a katonáknál.

 - A HM tárca álláspontja az idõsekkel kapcsolatban megkérdõjelezhetetlen, de az érdekeltségi körbe tartozó nyugdíjasok nem feltétlenül idõsek is. Külön kell kezelni a nyugdíjasok és az idõsek ügyét. Ezért azt javaslom, hogy várjuk meg az általános nyugdíjreformot, aztán majd a mi szféránkra is tudunk specializálódni. A honvédségi Idõsek Otthona ügyét személyesen is fontosnak tartom, támogatom - mondta dr. Vadai Ágnes.

A csaknem egymilliós igényjogosulti körrel rendelkezõ Állami Egészségügyi Központ (ÁEK) mûködésének költségvetési keretei, kiemelten a személyi juttatások forrásai címmel dr. Szeredi Péter kabinetfõnök adott elõterjesztést. A kabinetfõnök - miután a január óta zajló elõzményekrõl szólt - megköszönte a HM és az MH vezetésének, valamint a tárca égisze alá tartozó szakszervezeteknek azt a közremûködést, melyet az ÁEK mûködésének beindításában tanúsítottak.

- A dolgozói fórumokon a miniszter több ízben is ígéretet tett arra, hogy azon munkavállalók, akik átjönnek az ÁEK-be dolgozni, ugyanazon kondíciókkal dolgozhatnak továbbra is. Nagyobb munkaügyi viták nélkül történtek meg a szerzõdéskötések. Még zajlanak a személyi beszélgetések azokkal, akik a HEK-ben dolgoztak, de nem vállalták az ÁEK-ben történõ munkavégzést - mondta dr. Szeredi Péter.

Szincsák Gyula hozzászólásában elmondta: félõ, hogy az emberekkel együtt nem érkeznek majd a források, s így a késõbbiekben nem lesz lehetõség keresetnövelõ intézkedésekre.

Az ÁEK mûködéséhez valóban szükségesek a többletforrások, erre december 31-ig kormány-elõterjesztés is születni fog. A várhatóan évi 20 milliárdból mûködõ ÁEK-hez kb. 11 milliárd érkezik majd az OEP-tõl, a HM-nek nem kell többlettámogatást biztosítani. 2011-ig a tervezett források adottak az ÁEK-ben dolgozó katonák és közalkalmazottak illetményeinek kifizetéséhez. Az információk a HM meglévõ eszközein - Magyar Honvéd, honvedelem.hu - és az ÁEK weblapján keresztül jutnak majd el az érdeklõdõkhöz - válaszolta dr. Szeredi Péter kabinetfõnök és Sulyok János ezredes.

A hivatásos állomány szolgálati nyugdíjszabályainak jogszabályi és pénzügyi lehetõségeirõl dr. Alkéri István dandártábornok, a HM védelmi tervezési fõosztályvezetõje tájékoztatott. Elhangzott, hogy a legfrissebb kormány-elõterjesztésben - szeptember 19-i ülésén tárgyalta a Gyurcsány-kabinet - már szerepel a magánnyugdíjpénztári visszalépés és a szolgálati nyugdíj átalakításával kapcsolatos elgondolás. Egyetértés esetén érdemi vitára is lehetõség lesz - mondta a fõosztályvezetõ.

Szincsák Gyula sajnálatát fejezte ki, hogy rövid idõ maradt e napirendi téma tárgyalására, ezért azt kérte, hogy a jövõben a HM még az elõkészítés folyamatában vegye igénybe a reprezentatív szakszervezetek véleményét. A Hosz örül annak, hogy egy elfogadható változat áll a Kormány elõtt, de továbbra is probléma az 1996 után szolgálatba lépett állomány, illetve azon szerzõdéses katonák ügye, akik korábban más fegyveres testületnél szolgáltak már. 

Csák Gábor mérnök dandártábornok, a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgatója a HM által fenntartott Idõsek Otthona megvalósításának jogszabályi és pénzügyi lehetõségeirõl adott információkat. A Hosz álláspontját tolmácsoló Sörös István azt kérte, hogy a HM támogassa a Hosz és a HOMNYP e kérdésben megfogalmazott közös koncepcióját. Szekeres István ny. dandártábornok, a HM Idõsügyi Tanács ügyvezetõje pedig azt kérte, hogy a HM egy jól megközelíthetõ - lehetõleg budapesti - ingatlant biztosítson az Idõsotthon megteremtéséhez.

A HÉF elnöke - az ülés végén - bejelentette, hogy legközelebb október 12-én tartanak soros ülést.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2023. 05. 16., 07:32
A Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány céljai: a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák állampolgári és szolgálati jogainak védelme, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával kérjük, járuljon hozzá Ön is az Önsegélyző és Szolidaritási Alap feltöltéséhez...
2023. 05. 09., 13:11
2023. május 03-án lezajlottak a Honvédszakszervezet küldöttgyűlését megelőző képviseleti értekezletek, a nyugállományú tagozat választmányi ülése és a Hosz elnökségi ülés. A szárazföld, légierő, logisztika és közigazgatás képviselethez tartozó alapszervezeti vezetők a megnyitó után tájékoztatást kaptak a Hjt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, a Honvédszakszervezet javaslatairól, valamint a várható változásokról…
2023. 04. 27., 08:39
Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2023. április 28-án (pénteken) egyéb rendezvények miatt a központi iroda zárva lesz. Mobiltelefonos elérhetőségeken tisztségviselőink ügyletet tartanak.
2023-04-05 13:43:22
A Honvédszakszervezet elnöksége, munkatársai és tisztségviselői minden szakszervezeti tagunknak és családtagjának kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

Éleslövészeten bizonyítottak a PzH 2000-es önjáró tüzérségi eszközök a Bakonyban. Bár a típus még igen friss a Magyar Honvédség kötelékében, és ezáltal a kezelőszemélyzetek még javában gyakorolják a különböző eljárásrendeket, annyi már e kezdeti időszakban is bizton állítható, hogy a jól felkészített szakemberek kezében a haditechnikai eszközök eddig ritkán látott eredményeket érnek el.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.