2024. 07. 15. hétfő
Henrik, Roland
: 391 Ft   : 359 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Nem várható lényeges változás a struktúrában

Hosz  |  2007. 08. 30., 19:34

Interjú dr. Heiling Ottóval, a Hosz alelnökével Az óhatatlanul felmerülő vitás kérdések tisztázása nemcsak egyszerűbb, de hatékonyabb is az érdekegyeztető fórumokon, mint a bíróságon – vallja meggyőződéssel Heiling Ottó. A közelmúltban jogi doktori címet szerzett szakszervezeti tisztségviselővel az őszi kongresszus kapcsán az irányítása alá tartozó területekről: a belső működés felügyeletéről, a jogsegélyszolgálatról és érdekvédelemről, a gazdasági ügyekről, valamint a szövetségi és nemzetközi kapcsolatok alakulásáról beszélgettünk.

- Alelnök úr, a doktori címhez való gratuláció mellett egy szakmai jellegü kérdést is szívesen kibontanék: mint ismeretes, a hazai egyetemek állam- és jogtudományi karán történik a jogászképzés, de az előbbi tudományág területén dolgozóknak mintha kisebb lenne a társadalmi presztízse. Holott…

 - Holott az állam müködése, szervezeti mechanizmusa legalább olyan érdekes, mint a társadalom életét meghatározó jogszabályok alkotása, vagy az ezek közötti biztos eligazodás. Egy ország társadalmi berendezkedése, a hatalom gyakorlása, s az ehhez szükséges funkciók és hatalmi ágak tevékenysége mindig is foglalkoztatták a közélet iránt érdeklődőket. Napjainkban is éles viták zajlanak az állam feladatáról, nagyságáról és szerepéről a magyar politikai életben. Felvetésére tehát azt mondhatom, hogy a diploma által biztosított lehetőségek, jogosítványok közül nem a gyakorló jogász hivatást kívánom választani - számomra izgalmasabbak és vonzóbbak azok a teendők, melyek egy müködő szervezet irányításával, társadalmi elfogadottságának emelésével kapcsolatosak.

- A Magyar Honvédség, s ezen belül a legnagyobb érdekvédelmi szervezet bizonyos vonatkozásban – bár kissé sajátosan - leképezi az össztársadalmi modellt, s az önre háruló feladatok között számtalan olyan teendő van, melyhez valóban szükséges a jogi végzettség.

- Kétségtelen, hogy a tanulmányaim során szerzett ismereteimet rendkívül jól tudtam eddig is hasznosítani a szakszervezeti munkában, s valószínüleg ennek is köszönhető, hogy a tagság bizalmából immár nyolc éve tölthetem be jelenlegi pozíciómat. Az őszi kongresszusunk szervezése egyébként szorosan kötődik e tisztségemhez, s az alapszabály-előkészítő bizottság elnökeként is komoly felelősség hárul rám. Többek között az alapszabály tervezett módosításával foglalkozunk, s a választmányi ülés, illetve a haderőnemi gyülések állásfoglalásai alapján tesszük majd meg végleges javaslatainkat a legfelsőbb döntéshozó fórumnak. Az eddigi konzultációk alapján úgy tünik egyébként, hogy a szervezet struktúrájában lényeges változás nem várható. Azokat a szervezeti struktúrákat azonban ki kell alakítanunk, amelyek igazodnak a Magyar Honvédségen belül végbement változásokhoz. Az is nagy valószínüséggel megjósolható, hogy a következő ciklustól a döntéshozatali mechanizmus teljesen létszámarányossá válik, vagyis minden alapszervezetnek annyi szavazata lesz, ahány taggal rendelkezik. Szervezetünkről egyébként elmondható, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően, törvényesen müködik – ezt a belső napi kontroll, valamint az ellenőrző bizottság állásfoglalásai is visszaigazolják.

- A szakszervezeti munkának egyik legizgalmasabb és a tagság részéről is visszacsatolt területe a jogsegélyszolgálat és az érdekvédelem!

- Magam is így gondolom, s azt tapasztalom, hogy ebben az évben – részben a személyi változásoknak is köszönhetően - a korábban akadozó jogsegélyszolgálat munkája folyamatossá, gördülékenyebbé vált. Ennek azért is fontos szerepe van, mert a Magyar Honvédség szervezeti átalakulása során a katonák részéről gyakran vetődik fel olyan kérdés, melynek megnyugtató megoldásához nélkülözhetetlen a jogban való jártasság. Szükséges elmondanom azt is, hogy a HÉF megállapodás 2005-ös aláírása óta eredményes tárgyalásokat tudunk folytatni a tárcával, s valószínüleg a hatékony érdekegyeztetésnek köszönhetően a bírósági ügyek száma jelentősen csökkent.  S bár azt vallom, hogy a felmerülő vitás kérdések tisztázása nemcsak egyszerübb, de hatékonyabb is az érdekegyeztető fórumokon, mint a bíróságon, a peres ügyekre is fel kell készülnünk.  Ez arra inspirál bennünket, hogy vidéken is erősítsük e szolgáltatást, s az érintett ügyvédekkel kötött szerződések kapcsán - a velük történő rendszeres koordináció erőteljesebbé tételével - segítsük érvényre jutni a kollégák érdekeit.

- A Honvédszakszervezet müködése, szolgáltató jellegének erősítése elképzelhetetlen stabil gazdasági háttér nélkül. A Magyar Honvédség átszervezése mennyiben van ráhatással a Hosz létszámára és költségvetésére?

- Örömmel mondhatom el, hogy az elmúlt két évben stabilizálódott a Hosz gazdasági helyzete, s immár – a 2004. évi választmányi ülés döntésének megfelelően - tartalékot is tudtunk képezni. A pozitív változásokban közrejátszott, hogy a tárcától 2005-ben megkaptuk az elmaradt járandóságokat, s ezek ma már folyamatosan, a jogszabályok és a HÉF megállapodás alapján érkeznek: ide tartozik többek között a munkaidő kedvezmény megváltása is. Látnunk kell azonban, hogy a Magyar Honvédségben zajló létszámleépítések hatása hamarosan nálunk is jelentkezik - a jelenleg stagnáló taglétszám a jövőben csökkenhet is, ezért a tagdíjbevételek tekintetében hasonló tendenciára kell felkészülnünk. Azt is tudjuk és tapasztaljuk, hogy az átszervezések miatt elsősorban a jobban kvalifikált katonák hagyják el a szervezetet - ők természetszerüleg magasabb tagdíjat is fizettek. A köztisztviselői illetményalap kétéves befagyasztása sem segíti elő bevételeink gyarapodását.  A jövőben kiadásainkat ugyanakkor növeli, hogy 2009-től már teljes tagdíjat kell fizetnünk a LIGÁ-nak: ennek összege több millió forint lesz. Mindezek előrevetítik, hogy a pénzügyi felhasználás terén erőteljesebb szigort kell bevezetnünk - s már jövő évtől. Ennek részét képezi az is, hogy a tulajdonunkban lévő gazdasági társaság müködését új alapokra kell helyezni, eddig az ugyanis egyfajta közhasznú szerepet töltött be. Már a közeljövőben nemcsak a szolgáltatások növelésére kell törekednünk, hanem a már meglévők - például az üdültetés - jobb kihasználására is. Másfelől el kell érnünk azt, hogy a társaság képes legyen teljes mértékben önállóan talpon maradni. A pénzügyi, gazdasági stabilitás tehát itt is alapkövetelmény.

- Beszélgetésünk végén térjünk ki a szövetségi és nemzetközi kapcsolatokra, hiszen a Honvédszakszervezet meghatározó erőt jelent úgy az FRDÉSZ-ben, mint az EUROMIL-ben!

- Valóban így van: a 2005-ös LIGA csatlakozás óta a legmagasabb szinten – Országos Érdekegyeztető Tanács, Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács - is meg tudjuk jeleníteni a katonák érdekeit. Elmondhatjuk, hogy az FRDÉSZ elnökét - aki egyben a LIGA konföderáció társelnöke is - a Hosz delegálja, sőt az elnökségben foglal helyet a Hosz első számú vezetője is. Kijelenthetem: valamennyi társ-fegyveres szervezet érdekvédelmi irányítóival jó munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk, s az esetleges érdekellentéteket eddig kompromisszumokban sikerült feloldanunk. A tárcán belüli megállapodásainknak, rendszeres konzultációinknak köszönhetően a HODOSZ-szal és a BEOSZ-szal eredményes oldalegyeztetés müködik, s ez a HÉF-en történő hatékony munka alapfeltétele is. Ugyancsak elismertek és sikeresek nemzetközi kapcsolataink: az elmúlt évben mi töltöttük be a Visegrádi Négyek katonai érdekvédelmi szervezetének soros elnöki tisztét, s e szervezetek támogatásának köszönhatően a V4 tagállamok országai által létesített alapítványnál - pályázat útján - négyezer euró támogatást nyertünk el. Ezt az összeget a következő évben egy regionális együttmüködési konferencia megszervezésére fordítjuk. Az EUROMIL-en belül is elismerik tevékenységünket, s mivel a Hosz az egyik legnagyobb taglétszámú szervezet az európai katonaszervezeten belül, ismét felmerült az igény, hogy a Hosz képviselője vegyen részt az EUROMIL vezetésének munkájában.

- Összességében elmondhatom tehát, hogy a kongresszus előkészítése a terveknek megfelelő ütemben zajlik, s abban bízunk, hogy sikeres, eredményes fórumot rendezünk. Bízom abban, hogy a kongresszus nem dönt radikális változásokról a Hosz szervezeti struktúrájával kapcsolatban.  A program vonatkozásában pedig meggyőződésem, hogy az évek óta zajló szervezeti változások nem adnak másra reális esélyt, minthogy  az eddigi főbb vívmányokat megtartsuk.

- Befejezésül még egy, személyes jellegü kérdés: szakmai karrierjét, további pályafutását változatlanul össze kívánja kötni a Honvédszakszervezettel?

-Úgy gondolom, az a két ciklus, amelyet a szervezet alelnökeként töltöttem el, sok mindenre megtanított. Munkám során igyekeztem mindig a szakszervezet tagsága és a teljes katonatársadalom javára tevékenykedni. Amennyiben a szervezet a továbbiakban igényt tart a munkámra, természetesen örömmel veszek részt a jövőben is a feladatok végrehajtásában.                Süli Ferenc

Kongresszusra készülve

A Hosz - november 15-17 közötti - IV. kongresszusára készülve, Szincsák Gyula alelnök vezetésével a Hosz hosszú távú programját és egyéb kongresszusi határozatait elõkészítõ bizottság javaslatot készített elõ a döntéshozatali mechanizmus új lehetõségeivel, illetve az állományilletékes parancsnokkal nem azonos helyõrségben települõ alakulatoknál mûködõ alapszervezetek mûködési módjával kapcsolatban. Áttekintették az egyéb kongresszusi határozatokat is. Megvitatták az összeférhetetlenségre vonatkozó elképzeléseket, valamint foglalkoztak a nyugállományú szervezetek mûködésével és a tagdíjakkal kapcsolatban felmerült ügyekkel, valamint az MH ÖHP szervezeti keretein belül mûködõ területi szervek mûködési sajátosságaival is.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 07. 15., 10:35
Az elmúlt napok ránk törő forrósága tette igazán népszerűvé a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet központi rendezvényét a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont, valamint a hozzátartozó Aquaparki csúszdapark területén, immáron tizennyolcadik alkalommal.
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

„Az elmúlt napok során egy olyan versenynek lehettünk tanúi, ahol a világ legkiválóbb ejtőernyősei mérték össze felkészültségüket, technikai tudásukat, és elhozták ennek a különleges sportnak az izgalmát, szépségét nekünk” – búcsúzott Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese a 46. Ejtőernyős Világbajnokság résztvevőitől a szolnoki RepTárban, július 12-én.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.