2024. 04. 17. szerda
Rudolf
: 393 Ft   : 370 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Mit üzennek a csillagok?

Hosz  |  2008. 02. 05., 19:26

Az Egység újságban elõször jelenik meg írásom, ezért engedjék meg, hogy egy rövid bemutatkozással kezdjem: Az 54. Légtérellenõrzõ Ezrednél dolgozom Veszprémben, és ugyanitt látom el az alapszervezeti vezetõi feladatokat. Hivatásom mellett pedig az asztrológiával foglalkozom.

2008 a Jupiter éve. Gyarapodást, a duzzadó erõt, a belsõ kiegyensúlyozottságot, a boldogságot, az elégedettség érzését ígéri, s mivel a nagy szerencse bolygónak is hívjuk, ezért a Jupiter uralma alatt köttetett házasságok, társulások, megkezdett kapcsolatok, barátságok a legboldogabbak és legszerencsésebbek.

Itt azonban óva intenék mindenkit attól, hogy túlértékelje magát, elhamarkodottan döntsön és a könnyelmûség tévútra vezesse.

A szerkesztõség felkérésére a következõ sorokban az elkövetkezõ idõszak asztrológiai megközelítésérõl írok, remélve, hogy egy-két érdekesség, helyzetleírás a segítségetekre lehet, hogy a február havát mindenki úgy élje meg, mint amit a Vízöntõ hónap felkínál; független, önálló emberként, aki személyes hozzájárulásával akarja szolgálni a nagy egészet. Legyen a „varázsszó” a haladás, ami itt a körülmények átfogó megjavítását jelenti! A szabadság jegyében repüljünk, hogy felkészülhessünk lelkünkkel a szebb napokra!

„Szabadság, egyenlõség, testvériség”volt a francia forradalom jelszava, amely egyébként idõben egybeesett a Vízöntõ urának (Szaturnusz mellett) az Uránusznak a felfedezésével (1781, Herschel)!

Boldog születésnapot, kedves Vízöntõ szülöttek! (január 21 – február 19.)

Jelölése:       A hullámvonalak, mint a víz vagy egy állandó mozgás szimbóluma, amely a végtelenbe veszik el. Alaptétele: Tudom, (hogy nem tudok semmit)

A szilárd jegyben született emberek temperamentuma a könnyû áradó, gyors energiával jellemezhetõ. A szangvinikus hozzáállás, a hirtelen helyzetfelismerés, könnyed kommunikáció, társalkodó és elméleteket könnyen kezelõ embert mutat. A Vízöntõ szülöttek uránusziak, rendkívüliek. Elveikben sem átlagosak, tetteikben lehetnek különcök, gondolkozásukban szakítanak a konvenciókkal. Nagyon fogékonyak az emberi kérdések iránt. A globális problémák érdeklik, de saját érdekeinek kevésbé képes utánajárni, ez számára olyan hétköznapi! A Vízöntõ emberekben az egyediség és valami gyönyörûen kedves gyermekiség tûnik át az ésszerûségen, lehetetlen a tömegbe sorolni õket.

Az asztrológiai körforgás tizenegyedik jegyeként elképzelhetõ egy ciklus végzõ és kezdõ szakaszaként, hiszen a fejlõdési feladatoknak lassan végére ér a lélek.

Vízöntõ havát éljük, amely a farsang, a Karnevál bolondosságát idézi, és a rutinszerû unalmakat felforgató, játékos õrületet, vagy akár a teljes újrakezdést hozhatja el életünkbe. Készüljünk, hogy a báli szezonnal mi magunk is felragyogjunk, meglepetéseket okozzunk magunk körül a világnak! (Jelmeznek egyébként szimbolikus küldetése van: bárki bármi lehet).

A Nap a Vízöntõ jegyében erõsen diszharmonikus, a megértõ türelem, az emberszeretet nehezen érvényesül, feje tetejére áll a társadalmi hierarchia. Mellette együttállásban a Neptunusz hajlamosít álmodozásra, a konkrét dolgokat egyelõre érdemes a tervezés állapotában megtartani, amíg lényeglátásunk pontosabbá válik. A Nap és Merkúr együttállása jelez nyilvános vitákat, a média is e szellemben dolgozik, félre informál, de akár provokálhat is.

A Hold mutatja, hogy ingadozó, álmodozó, szerény, áldozatkész természet és lelkiség jellemezhet minket, a környezet ingereihez illeszkedünk, de a bolygó gyors mozgása miatt ezek csak rövid ideig tartó állapotok. A Hold a horoszkópban a népet, és annak megnyilvánulásait jelzi. Házhelyzete mutatja, hogy a színházak, vendéglátóhelyek látogatottsága megnõ és ez mindenkit jó érzéssel tölt el, mindez a bálok, farsangok idõszakát fémjelzi. Kedvezõtlen kapcsolata a Marssal azonban felhívja a figyelmet a bíróságok kifogásolható munkájára - döntéshozataloknál nagymértékben közrejátszik a szubjektivitás.

A Vízöntõ jegyben jár a gondolkozást segítõ Merkúr is - hátráló mozgást végez február 18-ig. Figyelmünket összpontosítsuk, többször ellenõrizzük dolgainkat! Ebben az idõszakban az információ nehezebben áramlik, fontosabb szerzõdések aláírásával várjuk meg, amíg a bolygó elõrehaladó mozgásba kezd.

A Vénusz a Bakban melankolikussá tehet, csalódottság érzésével tölthet el minket, próbára teszi emberi, kapcsolati, önértékelési, jóléti, és anyagi ügyeinket. Legjobb tanács: holnapra hagyd a holnapot! A kicsit kell becsülni! Nemes egyszerûséggel dolgozzunk! Jelszó: a mértéktartás és a józan harmónia, a kevesebb több elmélete.

Február utolsó hetében a Merkúr, Vénusz együttállás segíthet, hiszen észérvekkel tudunk hatni egymásra, a vitákat, problémákat diplomatikusan megoldhatjuk.

A Mars az Ikrekben - itt a szókimondás, mozgékonyság, értelem, okos és helytálló érvelés jellemzik. Ismerkedik, beszélgetni kezd, utazik, feléled, ettõl halad az ember – készüljünk elõre, minden felgyorsul!

A Jupiter a Bak jegyében esésben van, de még így is a lehetõ legjobb indulatúnak mondható.

A Szaturnusz a Szûz jegyében jár, hátráló mozgásban. Itt megmutatkozik a takarékos, mértékletes, tárgyilagos, kritikus és jó megfigyelõ természete. Hátráló és elõretartó mozgása révén többször is kedvezõ fényszög kapcsolatba kerül a Jupiterrel, az év urával. Az egyéni sorsokban ez a hatás, mint az optimizmus és a valósághûség jó keveréke, kitartás, türelem, lassú, de állandó növekedés, állhatatos meggyõzõdések képeként szemléltethetõ.

Kapcsolata a Plutóval jelenti, hogy a parlament, a törvényhozás elszánt és kész állhatatosan végigmenni a válságokon, az átváltozáson.

Uránusz a Halakban, kaotikus tendenciák fokozódása, meggondolatlan kockázatok, kalandhajhászást, szerencsétlen spekulációk megjelenésére figyelmeztet.

A Neptunusz a Vízöntõ jegyében csak jó sugárzások mellett nyilvánul meg harmonikusan, helyzete felhívja a figyelmet a járványok terjedésére. Erõsödik a népszerûsége az ún. fapados utaknak, ami csalódottsághoz vezethet, hiszen ez nem mindenkinek megfelelõ kikapcsolódási forma.

A Plútó a Bak jegy határán tartózkodik egész évben, kíméletlenül átalakít mindent, rombolva épít,- de elmondhatjuk, hogy segíthet is. Hogyan? Mint Friedrich Nietzsche mondta:,,Ami nem öl meg, az erõsít”. Az elkövetkezõ idõszakot a társadalmi rend a hierarchia és a törvények mélyreható változásai jellemzik majd, ami magával hozza a saját magunkért vállalt felelõsség, a kötelességteljesítés és az emberi sors általános felfogásának változását is. Ez egy hosszabb idõszak mutatója, hiszen a Plútó 2008-2023-ig tartózkodik a Bak jegyében.

A Plútó-Mars szembenállás alapos változást, zûrzavart, felfordulást hoz a természetben és az emberi sorsokban egyaránt. A lakosság egészségügyi helyzete rossz és magas az elhalálozás. Vigyázzunk, ilyenkor megnyilvánulásainkat gyenge ítélõképesség vezetheti!

Fogyatkozások:

Napfogyatkozásnak akkor lehetünk tanúi, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül. Holdfogyatkozáskor pedig a Föld kerül a Nap és a Hold közé. Az ókori ember számára ezeknek az eseményeknek olyan baljós érzeteket keltõ váratlan és rendkívüli jelenései voltak az égbolton, amelyekbõl halált, szerencsétlenséget, háborút, pestisjárványt véltek kiolvasni. Fogyatkozásokhoz sokakban a mai napig rossz elõérzet társul.

Február 6-án – napfogyatkozás, – a rablások, bûntények fokozódását, természeti katasztrófák elõfordulását és a tömegek keserû hangulatát jelzi.

Február 20-án – holdfogyatkozás – a közigazgatásban súlyos problémák, rossz társadalmi közérzet, járványok, az ún. „szájkosár tv.”- látvány alapellátás, és a pénzek tartalékolása jellemzik ezt az idõszakot.

A hónapban a következõ kérdésekre keressünk választ!

Mit jelenthet, ha valakit szeretünk, hogyan lehet ezt kimutatni anélkül, hogy sértenénk azt, amit egy szeretett embernek a szereteten kívül még ajándékozhatunk – a szabadságot? Hogyan lehet valakihez végtelenül kötõdni úgy, hogy az összetartozás összekössön, de anélkül, hogy ez birtoklás, tulajdonlás, megszállás, rabosítás legyen?

A szeretet és a szabadság szépségének kulcsa a hit fogalmával köthetõ össze: ez a bizonyosságként megélt remény, hogy minden eredendõen szép és csak jó véget érhet.

Hiszen soha nem késõ szeretni és lélekben boldognak, szabadnak lenni!

Ragyogjanak Rátok a csillagok!

Szeretettel:      Szücs Andrea asztrológus

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.

  JETfly Magazin

Mint ahogy arról már közösségi oldalunkon is beszámoltunk, 2024. április 8-18. között rendezik meg a Görög Légierő Andravida légibázisán az INIOCHOS 2024 nemzetközi hadgyakorlatot. Olvasóinknak most az első spotter napról mutatunk fotókat!

  Háború Művészete magazin

„A második világháború alatt legalább huszonnégy – amerikai és szovjet – légitámadás érte Győr városát – legalább ennyiszer zúgtak a szirénák, omlottak le az épületek és menekültek az óvóhelyekre az emberek a bombázások elől.”
Széchenyi 2020 europai szociális alap.