2024. 04. 12. péntek
Gyula
: 392 Ft   : 367 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

160 éves a Honvédség (V.)

Hosz  |  2008. 06. 30., 19:18

Hadsereg született… Az 1848 õszétõl intenzíven szervezõdõ magyar honvédsereg legénységi állományában a magyarok mellett ott voltak a magyarországi nemzetiségek képviselõi is. Mindenekelõtt magyarországi németek, szlovákok, románok, kárpátaljai ruszinok, délvidéki bunyevácok, és jelentõs számban a zsidók, akiknek törvényi kirekesztettségét éppen az 1848. évi áprilisi törvények számolták fel. Bona Gábor írta már többször idézett tanulmányában: „Nemzetiségi tekintetben konkrét adataink nincsenek ugyan, de a helyhatóságokra kivetett újoncozási kvóták, az ország lakosságának nemzetiségi megoszlása, valamint a felállított alakulatok ismeretében kiszámítható, hogy a szabadságharc során a honvédseregben megforduló közel 200 ezer katona kb. 40%-a nem a magyar etnikumhoz tartozott.”

A honvédsereg tisztikara (amelynek magját a császári-királyi hadseregben szolgáló, illetve onnan elõzõleg kilépett vagy nyugalmazott tisztek alkották) ugyancsak sokszínû volt. A magyarok mellett szolgált benne osztrák, birodalmi német, magyarországi német, szerb, horvát, francia származású angol, lengyel, olasz – és még sorolhatnánk.

A magyar honvédseregben mindvégig ott harcoltak a különféle külföldi légiók katonái is. 1848 õszén már három katonai alakulat jött létre a németországi és a bécsi forradalmak menekültjeibõl – az úgynevezett bécsi akadémiai légió (a források szerint 1848 õszén több mint ezer bécsi diák szökött át Magyarországra), a német légió és a tiroli vadászzászlóalj. Az erdélyi hadszíntéren hõsiesen küzdõ bécsi légió megmaradt katonáit 1849 tavaszán hadnagyként beosztották a honvédsereg alakulataihoz. 1849 nyarán a lengyeleknek már két légiójuk volt, az egyik a felsõ-magyarországi hadseregben harcolt, a másik az erdélyi hadszíntéren. Bem és Dembinszky mellett olyan lengyel hõsei voltak a szabadságharcnak, mint Józef Wysocki honvéd tábornok, az ifjú Mieczislaw Woroniecki herceg, honvéd ezredes, vértanú, akit Haynau Pesten akasztatott fel, 1849 októberében – és még sorolhatnánk.

Azokból az olasz katonákból is szervezõdött egy légió, akik a császári és királyi ezredekbõl a magyarokhoz álltak. Az olasz légió 1849 nyarán két zászlóaljat, két vadászszázadot és egy lovasszázadot tett ki. Parancsnokuk Alessandro Monti ezredes volt. 

Az országban már 1848 nyarától – különösen pedig Kossuth 1848 decemberének közepén e tárgyban kiadott rendelete után – szervezõdtek úgynevezett szabadcsapatok, abból a célból, hogy az ellenséggel szemben partizánharcot folytassanak. Közülük jól megállta a helyét például Cornidesz Lajos szepességi csapata, vagy az Oroszhegyi Józsa (Szabó József) által szervezett csapat, amely az orosz betörés után a Felvidéken harcolt eredményesen. Ezzel együtt a szabadcsapatok nagyobb része nem váltotta be a hozzájuk fûzött reményeket.

„1848 õszén, a honvédsereg létrejöttével párhuzamosan, a következõ seregrészek léteztek. A Délvidéken az egymástól is független bácskai, vagy aldunai, valamint a bánsági vagy altiszai hadtest. Ezek parancsnoka a császáriak decemberi támadásának pillanatában báró Bakonyi Sándor, illetve Kiss Ernõ tábornok volt. Ugyanakkor az Erdélybõl kivert, és a Csucsai-szorosban álló késõbbi erdélyi hadtestet Józef Bem tábornok vezette. A Kassa-Eperjes körzetében alakuló, késõbbi nevén felsõ-tiszai hadtestnek Pulszky Sándor ezredes volt a parancsnoka. A legerõsebb, illetve legfontosabb hadtest a Nádasi-szorostól Sopronig diszlokáló feldunai hadtest volt Görgei vezetése alatt. Ehhez délen, Nagykanizsa–Csáktornya körzetében Perczel Mór tábornok drávai hadteste csatlakozott. E hat hadtest mellett még néhány kisebb-nagyobb seregtest – például az erdélyi Háromszéken  magukat izoláltan is tartó csapatok és népfelkelés –, továbbá Komárom, Eszék és Pétervárad erõdjének nagyobb, valamint Lipótvár és Munkács várának jelentéktelenebb helyõrsége alkotta 1849. január közepéig a honvédsereget.” (Bona Gábor sorai.)

(gyõri)

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.

  JETfly Magazin

2024. április 12-től három hétig a kecskeméti repülőbázison tartózkodik a magyar részre gyártott KC-390 katonai szállítórepülőgép – tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

  Háború Művészete magazin

2024. április 12-től három hétig a kecskeméti repülőbázison tartózkodik a magyar részre gyártott KC-390 katonai szállítórepülőgép – tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.