2024. 02. 21. szerda
Eleonóra
: 389 Ft   : 360 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

SZOLGÁLATI IDÕPÓTLÉK

Hosz  |  2008. 08. 27., 17:49

Mint ahogy az honlapunkon is olvasható, a közelmúltban kerültek kézbesítésre azok a parancsok, melyben a szolgálati idõpótlékra jogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja kerül rögzítésre.

A Hjt. 110/A. § (1) bekezdése alapján az állomány tagja a szolgálati viszonyban töltött idõ nagyságával arányos, az illetményalap százalékában meghatározott növekvõ mértékû szolgálati idõpótlékra jogosult, amelynek mértéke:

a) 5 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap 10%-a,

b) 10 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap 12,5%-a,

c) 15 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap 15%-a,

d) 20 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap 17,5%-a,

e) 25 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap 20%-a,

f) 30 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap 22,5%-a,

g) 35 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap 25%-a.

(2) A szolgálati idõpótlékra jogosultság szempontjából kizárólag a kedvezményesen számított szolgálati idõ nélküli (vagyis: a szorzó nélküli), tényleges állományban eltöltött idõ vehetõ figyelembe.

A Hjt. a szolgálati idõ számítását a következõképpen szabályozza:

259. § (1) A felmentési idõ, a végkielégítés, a pótszabadság mértéke, a jubileumi jutalom, a nyugdíjjogosultság és a nyugdíj mértéke szempontjából e törvény hatálybalépése elõtt a fegyveres szervek állományában szolgálati viszonyban eltöltött és a korábbi szabályok szerint beszámítható szolgálati idõt a szolgálati viszonyban ténylegesen eltöltött idõnek kell elismerni.

(2) Az 1996. szeptember hó 1-je után létesített szolgálati viszony esetén a szolgálati viszonyban eltöltött idõként csak a sor-, a tartalékos-, a póttartalékos, a továbbszolgáló és a szerzõdéses katonai, a fegyveres szervnél hivatásos és szerzõdéses szolgálati viszonyban eltöltött, továbbá a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézménynél 1996. szeptember 1-jét megelõzõen hallgatói, növendéki, illetve a tiszthelyettesképzõ szakközépiskolában hallgatói jogviszonyban eltöltött idõ vehetõ figyelembe.

(3) A szolgálati viszonyban töltött idõ az állománybavétel napjától a szolgálati viszony megszûnésének napjáig tart.

263. § (1) A szolgálati idõ számításánál nem lehet figyelembe venni a szolgálati beosztásból való felfüggesztés, az elõzetes letartóztatás, a katonai fogdában végrehajtott szabadságvesztés, valamint a jogellenes távollét idõtartamát.

(2) Az (1) bekezdés - a katonai fogdát kivéve - nem alkalmazható, ha az érintett személyt az ellene emelt vád alól jogerõsen felmentették, vagy a büntetõeljárást megszüntették.

264. § (1) 1998. január 1-jét megelõzõen az illetmény nélküli szabadság 30 napot meghaladó tartama a társadalombiztosítási szabályok szerint számít jogszerzõ idõnek.

(2) A szolgálati viszony szünetelésének idõtartama a 259. és a 261. § rendelkezései szempontjából szolgálati idõnek számít.

A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet a szolgálati idõpótlékot a következõképpen szabályozza:

4/A. § (1) A Hjt. 110/A. § (1) bekezdése szerinti szolgálati idõpótlék mértékek meghatározásánál, 5 év szolgálati idõ betöltése után, szolgálati viszonyban töltött idõnek - a Hjt. 259. § (3) bekezdésének, 263. §-ának és 264. § (2) bekezdésének figyelembevételével - a hivatásos, a szerzõdéses és a Hjt. 47/A. § (3)-(4) bekezdése alapján önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonyban ténylegesen eltöltött, kedvezmények és szorzószámok figyelembevétele nélküli idõt kell tekinteni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti szolgálati viszonyok fennállása között megszakítások vannak, a rész szolgálati idõket - a szolgálati idõpótlék szempontjából - össze kell számítani.

A Hjt-bõl logikusan arra a következtetésre juthatunk, hogy a hivatkozott parancsnokban vitatott sorkatonai, valamint hallgatói, növendéki jogviszonyban eltöltött idõ is tényleges állományban eltöltött idõnek számít, így a szolgálati idõpótlék alapjául szolgál. Ezt a feltételezést azonban az ismertetett 3/2002. HM rendelet leszûkíti. A parancsba foglalt sérelmezett döntés ellen a kézbesítéstõl számított 30 napon belül van helye szolgálati panasz benyújtásának. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. Akinek a szolgálati panasszal kapcsolatban kérdése merülne fel, fordulhat a helyi/területi tisztségviselõkhöz, a haderõnemi irodákhoz, és – ha szükséges – jogsegély szolgálatunkhoz. A Honvédszakszervezet Elnöksége úgy foglalt állást, hogy a fentiek alapján vitatott parancsok szolgálati panasszal történõ megtámadását szakszervezetünk támogatja.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 02. 13., 13:05
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.

  JETfly Magazin

2024 nyarán, több mint 60 év szolgálat után nyugdíjazzák a Svéd Légierő ikonikus típusát, az SK 60 kiképző repülőgépet. A haderőnem méltóképpen búcsúzik a típustól, melynek kapcsán az első információk már napvilágra kerültek.

  Háború Művészete magazin

India védelmi minisztériuma 2024. február 16-án hagyta jóvá 15 darab, különböző változatú Airbus Defence C295 többfeladatú, tengerészeti járőr repülőgép megvásárlását.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.